Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

striedavá starostlivosť

petícia
ZÁSADY SUDCOVSKEJ ETIKY
Článok V
Zodpovednosť za porušenie zásad a konzultačná činnosť
2) Do pôsobnosti príslušných orgánov sudcovskej samosprávy patrí: 
c) na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby posudzovať dodržiavanie zásad sudcovskej etiky (§ 69 ods. 1, 3 zák. č. 757/2004 Z. z.).

757/2004 Z. z.

ZÁKON o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. I
ŠTVRTÁ ČASŤ
RIADENIE SÚDOV
ŠTVRTÁ HLAVA
SŤAŽNOSTI NA POSTUP SÚDU A PODNETY
Sťažnosti
§ 69
 
Podnety
(1)
Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa poukazuje najmä na nevhodné správanie sa sudcov, súdnych úradníkov alebo zamestnancov súdu mimo súdneho konania a na iné nedostatky na súdoch, ktoré nesúvisia s konaním a rozhodovaním v prejednávaných veciach.
(3)
Podnet vybavuje predseda súdu; podnet týkajúci sa sudcov vybavuje sudcovská rada príslušného súdu. Sudcovská rada môže poveriť jeho vybavovaním jedného alebo viacerých svojich členov.

Napíšte ministrovi spravodlivosti https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/OdkazMinistrovi.aspx

 

http://fullcomment.nationalpost.com/2014/03/25/edward-kruk-equal-shared-parenting-best-for-parents-best-for-children/

 

Ratifikácia dohovoru o styku s ďeťmi

Dohovor Rady Európy o styku s deťmi z 15. mája 2003 doteraz nebol ani podpísaný ani ratifikovaný Európskou úniou. Spomedzi členských štátov EÚ ho podpísalo len zopár, ratifikovalo ich ešte menej.

 

Súčasný právny stav na Slovensku spôsobuje nejeden problém, pričom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako zodpovedný orgán sa vyhovára práve na Európsku úniu, keď sa pracovníci ministerstva vyjadrujú, že Slovenská republika v súčasnosti nemôže dohovor ratifikovať, keďže v uvedenej oblasti má externú právomoc EÚ, a teda aj pristúpiť k dohovoru môže iba EÚ, resp. v prípade zdieľanej právomoci EÚ spoločne s členskými štátmi.

 

Vzhľadom na rastúci počet detí z rozvedených rodín v EÚ sa táto otázka stáva každodenným problémom.

Pravdepodobne aj ďalšie členské krajiny majú podobný problém a ratifikácia dohovoru Európskou úniou by uľahčila život mnohým občanom EÚ.

Plánuje Európska únia spomínaný dohovor ratifikovať?

16/12/2013

sudca Elizio Pérez kriminalizácia odcudzenie http://antimisandry.com/achievements/brazil-first-country-criminalize-parental-alienation-38124.html#axzz29aHXoaVc

Ústavné uznanie otcovskej role http://www.sos-sygapa.eu/

Ask United Nations to Recognize Parental Alienation As Violence And Abuse Against Children
http://www.change.org/petitions/ask-united-nations-to-recognize-parental-alienation-as-violence-and-abuse-against-children

http://picasaweb.google.com/ligaotcov

petícia... image

vyjadrenie...image image
TOPlist